fbpx

De 5 belangrijkste corona-regelingen voor u als MKB’er of ZZP’er

26 maart 2020

De uitbraak van het coronavirus is een wereldwijde pandemie. Hier zijn veel ondernemers de dupe van. Centigo leeft erg mee met deze ondernemers en staat klaar voor haar klanten om te helpen waar dat mogelijk is.

Voor het mkb en de zzp’ers zijn het bijzondere tijden. Veel ondernemers zijn getroffen door de coronacrisis. De overheid helpt deze ondernemers met regelingen waar de zzp’er of mkb’er gebruik van kan maken. Deze regelingen zijn voor zowel de korte als lange termijn.

De regelingen zijn gericht op compensatie, het doorbetalen van personeel en moeten ervoor zorgen dat er geld in de bedrijven blijft. Ook bieden de maatregelingen mogelijkheden aan zelfstandigen om deze crisistijd te kunnen overbruggen. U heeft vast verschillende termen als NOW en TOZO voorbij zien komen. In dit artikel worden de 5 belangrijkste regelingen van de overheid besproken.

Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV). De WTV is gestopt omdat deze niet goede toepasbaar is in een situatie als deze. Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Dit onder de voorwaarde dat er geen personeel ontslagen wordt.

Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden. De regeling kan voor de komende drie maanden aangevraagd worden met mogelijkheid van verlenging voor nog eens drie maanden.

Let op, heeft u al een toekenning van WTV dan blijft deze van kracht. Deze wordt bij verlenging omgezet naar de nieuwe regeling (NOW). Heeft u laatst een aanvraag gedaan voor WTV en is deze nog niet behandeld. Dan wordt deze beschouwd als aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling. Op dit moment kan er nog geen aanvraag voor de NOW gedaan worden, de overheid is hier druk mee bezig.

Voor de zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers is een tijdelijke regeling opgesteld om ondersteuning te bieden zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

De TOZO kent twee vormen.  Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet terug betaald te worden Tijdelijke ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling is via een versnelde procedure aan te vragen bij de gemeente. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar het bedrijf gevestigd is.

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. Ook hoeven verzuimboetes niet betaald te worden. De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belasting belastingschulden. Het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,1%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor de belastingrente geldt.

Ondernemingen die moeite hebben met het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond van de GO wordt verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten zijn versoepeld. Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij een kredietverstrekker. De overheid staat borg voor 90% van het geleende bedrag. 75% van een overbruggingskrediet kan met het BMKB gefinancierd worden. Het maximale krediet dat opgenomen kan worden is 1,5 miljoen Euro. De maximale looptijd van het BMKB betreft acht kwartielen. Ook is de persoonlijke borg van de ondernemer verlaagd van 25% naar 10%.

Aandacht voor andere zaken

Nu het rustiger is in uw onderneming biedt dit ook de mogelijkheid om orde op zaken te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld extra aandacht schenken aan uw boekhouding. Ondervindt u hierbij problemen of heeft u vragen hierover?   Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over de regelingen vindt u hier


Ga terug naar het overzicht