fbpx

Lager gebruikelijk loon startende DGA’s in 2017

21 september 2016

De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de gebruikelijkloonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Waar een DGA in 2016 minimaal een salaris van € 44.000,- moet hebben, wordt deze norm per 1 januari 2017 voor start-ups gewijzigd.

In de eerste drie jaar van de start-up mogen DGA’s zich door hun BV een salaris laten uitkeren dat minimaal het geldende minimumloon bedraagt.gebruikelijk-loon
Het nu ook al mogelijk om een lager loon uit te keren, allen moet dit in overleg met de Belastingdienst. Dan moet u wel aannemelijk maken dat bij een dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van u, een lager loon gebruikelijk is.


Ga terug naar het overzicht