fbpx

Aandachtspunten bij (electronisch) factureren

7 oktober 2014

U mag zelf weten of u uw facturen digitaal of op papier verstuurt. In februari 2009 heeft de Belastingdienst de digitale en de papieren factuur aan elkaar gelijkgesteld.

De Belastingdienst stelt geen extra eisen meer als u digitale facturen wilt versturen. Natuurlijk moet uw klant digitale facturen ook willen ontvangen. En de digitale factuur moet aan dezelfde eisen voldoen als de papieren factuur.

De facturen dienen altijd de volgende basisgegevens te bevatten:

Dit geldt ook voor al uw leveranciers. Facturen die hieraan niet voldoen mag u niet in de administratie opnemen.

Let ook op dat op de factuur op (bedrijfs)naam en adres van de onderneming moet staan.

In artikel 35a lid 1 sub e van de Wet op de Omzetbelasting staat aangegeven dat de naam en het adres van de onderneming (conform vermelding KvK) vermeld moet zijn. Bij een eenmanszaak is de natuurlijke persoon altijd eigenaar en ondernemer, los van het feit hoe hij of zij de zaak noemt. In dat geval mag de factuur in plaats van de bedrijfsnaam ook op naam van de ondernemer staan.


Ga terug naar het overzicht