fbpx

Einde aftrek scholingsuitgaven per 2018

12 oktober 2016
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat veranderen wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor aankomend jaar.
Particulieren die nu een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan middels de inkomstenbelasting in aftrek nemen als scholingsuitgaven.

Huidige regeling

Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar, bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en de kosten van computerapparatuur. Bovendien geldt er een drempel van € 250 en kan er maximaal € 15.000 aan scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht.Studie aftrek
Deze aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting blijkt niet effectief en doelmatig genoeg. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruik van deze aftrekpost beperkt is en dat de mensen die hier gebruik van maken al relatief hoogopgeleid zijn, terwijl de regeling juist (ook) bedoeld is voor mensen met een laag opleidingsniveau. Bovendien is de aftrekpost complex en voor de Belastingdienst lastig uitvoerbaar. Allemaal argumenten voor het kabinet om de aftrek van scholingsuitgaven af te schaffen per 1 januari 2018.

Nieuwe regeling

In de plaats van de fiscale aftrek komt er een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Deze regeling is vooral gericht op het stimuleren van nog te volgen scholing door personen die uit zichzelf minder geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van het volgen van scholing groot is. Nadere gegevens van deze nieuwe regeling zijn nu nog niet bekend.


Ga terug naar het overzicht